Kontakt i rejestracja – Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

 

Uwaga – od 14.12.2015 zmiana lokalizacji Podkarpackiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
Al. Niepodległości 3
35-303 Rzeszów
tel. + 48 17 852 81 51
e-mail: rejestracja.rzeszow@csim.pl
www.rzeszow.csim.pl

Dojazd:

Przystanek:  Al. Niepodległości Pawilony 02-linie autobusowe: 11, 13, 26, 27, 32, 46.
Przystanek: Uniwersytet 05-linie autobusowe:  0B, 17,19, 21, 27, 29, 44.

Rejestracja- Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Zapisy na wizytę przyjmowane są telefonicznie, pocztą, za pomocą poczty elektronicznej oraz osobiście w Rejestracji. Rejestracja na wizytę możliwa jest także za pomocą specjalnego formularza on-line dostępnego poniżej. Prosimy o dokładne wypełnienie wymaganych pól, ułatwi to Państwa rejestrację.Przypominamy o konieczności posiadania ze sobą aktualnego dowodu ubezpieczenia, a w przypadku korzystania z wizyt refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia – ponadto skierowania do poradni.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – od 1 stycznia 2015 roku, Pacjent jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, w przeciwnym razie zostanie z tej listy skreślony.

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 08.00 – 18.00
wtorek: 08.00 – 19.00
środa: 08.00 – 19.00
czwartek: 08.00 – 19.00
piątek: 08.00 – 17.00

Poniżej znajdą Państwo wzory formularzy które obowiązują pacjentów Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., a dotyczą:

Załącznik nr 1_wzór wniosek o wydanie dokumentacji medycznej dla pacjentów Załącznik nr 3_wzór oświadczenie pacjenta do uzyskania informacji i dokumentacji jego_ dokumentacji medycznej

Rejestracja on-line (Wizyta prywatna) Rejestracja on-line (Wizyta NFZ)