Kontakt i rejestracja – Kujawsko-Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Kujawsko-Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
ul. T. Kościuszki 20
87-720 Ciechocinek
tel. + 48 54 423 17 99
e-mail: rejestracja.ciechocinek@csim.pl
www.ciechocinek.csim.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 08.00-15.00
wtorek: 08.00-18.00
środa: 08.00-15.00
czwartek: 08.00-17.00
piątek: 08.00-15.00

 

Rejestracja- Kujawsko-Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Zapisy na wizytę przyjmowane są telefonicznie, pocztą, za pomocą poczty elektronicznej oraz osobiście w Rejestracji. Rejestracja na wizytę możliwa jest także za pomocą specjalnego formularza on-line dostępnego poniżej. Prosimy o dokładne wypełnienie wymaganych pól, ułatwi to Państwa rejestrację. Przypominamy o konieczności posiadania ze sobą aktualnego dowodu ubezpieczenia, a w przypadku korzystania z wizyt refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia – ponadto skierowania do poradni.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – od 1 stycznia 2015 roku, Pacjent jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, w przeciwnym razie zostanie z tej listy skreślony.

 

Poniżej znajdą Państwo wzory formularzy które obowiązują pacjentów Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., a dotyczą:

Załącznik nr 1_wzór wniosek o wydanie dokumentacji medycznej dla pacjentów Załącznik nr 3_wzór oświadczenie pacjenta do uzyskania informacji i dokumentacji jego_ dokumentacji medycznej

Rejestracja on-line (Wizyta prywatna) Rejestracja on-line (Wizyta NFZ)